(Tolışə zıvon) Bə Liya dodo de sorəqardışi anqıl çəşruşni doydəmon! - Fenix.press
(Tolışə zıvon) Bə Liya dodo de sorəqardışi anqıl çəşruşni doydəmon!

(Tolışə zıvon) Bə Liya dodo de sorəqardışi anqıl çəşruşni doydəmon!

Извините, этот техт доступен только в “Тагалог”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Imruj ğurbinə xəremşunas-ironşunas, tolışi zıvoni, çı əy ləhcə iyən şivon tədğığəkə Liya Aleksandrovna Pireyko movardəruje.

 

Liya dodo Moskvada moəmo bıə, MDU ironşunasəti fakultəş orıxniyə. 1956-minə sorədə de ıştə ustodi — B.V.Milleri ovardi bə Tolış omə, iyo çand soron jiyə, çı əmə zıvonış omutə. Tolışədə Ostoro əji bə Fərzulla Məmmədovi şu şə, çı əvon Mariya iyən Leyla nomədə dı qılə kinəşon bə dınyo omə. Bə Moskva oqardəbəpeşt SSSR EA Zıvonşunasəti İnstituti havərəkəşəti tolışi zıvoni qrammatika barədə nıvıştəyon iyən «Tolışə-rusə luğət» çapış kardə. Luğətədə 6600 sıxan, ibəsıxanon, yolon sıxanon, tolışi fərhənqi nişo doə məsəlon qırdə bıən. Im kitob həm bənəy kırtə tolışə-rusə luğəti, həm qrammatika oçerki oko doy bəbe, həmən bo ironşunasonro, tırkoloqonro, tarixşunosonro, etnoqrafonro ve molyətinə səvone.

 

«Tolış hejo çımı dılədəy, — Liya dodo voteydə, — Az Moskvada jidəm, mande jıqo bızın çımı coni i vəslə Tolışədə mandə»

Imruj Tolışədə həməkəs Liya xanımi zıneydə, pi-pışkon əy bənəy Liya dodo bə ıştə yod vardedən. Imruj de çəy roqardışi anqıl Tolışə xəlği nomo bə Liya xanımi çəşruşni doydəm, bəy xəşəconi nocə kardəm. Çı əmə xəlğ
Liya dodo bo çı əmə zıvoniro kardəyon ıştə yodo benibəkay! Bıji Liya dodo!

Последние записи

Facebook Comments